Certyfikujemy trzy obszary:

Kwalifikacje zawodowe

Każde szkolenie realizowane lub współrealizowane przez Instytut Hotelarstwa kończy się wydaniem certyfikatu dla uczestników, którzy ukończą szkolenie. Wspieramy doskonalenie zawodowe tj.: wiedzę i umiejętności pracowników branży hotelarskiej.
Certyfikaty wydawane przez Instytut są imienne, a obok marki Instytutu wprowadzamy zazwyczaj markę organizatora szkolenia.

Doświadczenie dydaktyczne

Nauczycieli przedmiotów zawodowych zabieramy do hoteli. Przygotowujemy i realizujemy warsztaty w formie "site inspection" & "study tour": wizytacji hoteli dobranych wg określonego klucza, komentowanych przez prowadzącego eksperta-praktyka. Zwykle jednodniowe - warsztaty dostarczają nauczycielom niezwykle cennej w ich zawodzie wiedzy praktycznej, prosto z działów operacyjnych wizytowanych hoteli.

Produkty i usługi

W II kwartale 2014 roku Spółka PGE Obrót S.A. uzyskała certyfikat na innowacyjny "audyt efektywności energetycznej hoteli oraz elastyczne plany taryfowe uwzględniające zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii". Projekt był realizowany we współpracy z Bricks&Bits.
Certyfikat obowiązywał dla wdrożeń w okresie od 1 czerwca do 30 września 2014 roku.

Szczegóły, dla zainteresowanych szkoleniem zakończonym uzyskaniem certyfikatu Instytutu Hotelarstwa - w zakładce 'Szkolenia'