Badania, analizy i raporty

są statutowym zadaniem Instytutu Hotelarstwa. Obszarem i przedmiotem zainteresowania jest rynek hotelarski w Polsce we wszystkich swoich aspektach. Badania prowadzone są samodzielnie, podobnie jak zbierane i analizowane są dane. Instytut pracuje przede wszystkim na danych pierwotnych.
Dane pierwotne - to dane uzyskiwane w trakcie badań, bezpośrednio od badanych jednostek.

Wyniki prac Instytutu są źródłem informacji, zebranych i opracowanych przez praktyków rynku hotelarskiego. Celem analiz krajowego rynku hotelarskiego jest dostarczanie informacji i wiedzy:

  • administracji państwowej i samorządowej
  • instytucjom publicznym i pozarządowym
  • przedsiębiorstwom i firmom:
    - obecnym na rynku usług hotelarskich
    - planującym rozpoczęcie działalności na tym rynku.

Wyniki

Część wyników jest udostępniana w formie opracowań - bezpłatnie na łamach naszej strony i prasy ogólnopolskiej lub branżowej. Jednak zdecydowana większość badań i analiz polskiego rynku hotelarskiego wykonywana jest przez Instytut bezpośrednio na konkretne zamówienie Zleceniodawcy.
Wyniki tego typu opracowań dostępne są wyłącznie dla Zleceniodawcy. Gwarantujemy pełną poufność wykonywanych prac.
Z uwagi na czas działalności Instytutu dysponujemy własnymi danymi historycznymi z zakresu ostatniej dekady w wielu kategoriach i dla wielu obszarów hotelarstwa.

Klienci

Odbiorcami przygotowywanych przez nas raportów i analiz polskiego rynku hotelarskiego są instytucje finansowe (m.in. BRE Propety, PKO Property) firmy doradztwa strategicznego (OC&C Strategy Consultants), firmy developersko-inwestycyjne, podmioty specjalizujące się w wycenach oraz zarządzaniu wartością przedsiębiorstw i ich aktywów, firmy doradcze w zakresie nieruchomości (Knight Frank), firmy doradztwa finansowego (Oak Partners).
Realizujemy też każdego roku od kilku do kilkunastu materiałów na zlecenie prywatnych inwestorów (spółek prawa handlowego, spółek komunalnych, jednostek samorządu terytorialnego, spółek Skarbu Państwa).

Zapraszamy do kontaktu: info@instytuthotelarstwa.pl

Materiały udostępnione

Regionalne i strukturalne perspektywy i zagrożenia 2011-2015

Perspektywy

Raport.
SPA w hotelach:
trendy i RevPACH 2011

SPA

Raport
Rynek hoteli w Polsce 2009.
Inwestycje

Inwestycje